Afdeling: Beetsterzwaag e.o.

Lidmaatschap, hoe te regelen ?

Alleen lid zijn van onze Imkervereniging Beetsterzwaag e.o. lukt niet. De reden hiervoor is dat wij als  afdeling bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) zijn aangesloten. Het lidmaatschap bij onze vereniging is dus dubbel.

Aanmelden is mogelijk via NBV (of via ons) door een mail te sturen met al uw naw-gegevens. De NBV registreert uw gegevens en stuurt deze aan ons door. 

Een tip: Volgt u of bent u van plan een basiscursus Bijenhouden te volgen ? In dat geval meldt de leraar/docent u vanzelf aan. Vanaf dat moment loopt uw lidmaatschap automatisch en is het eerste jaar gratis !

 

NVB basiscursus Bijenhouden

Alle informatie hierover vindt u op  http://www.bijenhouders.nl/cursussen/aanmelden

De NBV verwelkomt alle deelnemers aan de NBV-basiscursus Bijenhouden met een jaar gratis lidmaatschap. 

Na dat jaar heeft de cursist de mogelijkheid het lidmaatschap automatisch te verlengen en aan te geven bij welke afdeling hij/zij zich wil aansluiten. 

 

 

UPDATE - Online overzicht ledenbestand

Cursisten kunnen zelf de wijziging doorgeven via het formulier op de NBV website: http://www.bijenhouders.nl/over-de-nbv/lidmaatschap/gegevens-veranderen.

Ieder lid (ook de cursist van dat jaar) ontvangt bij Bijenhouden een brief met daarin een toegangscode. Zij of hij kan na inloggen de gegevens aanpassen, waaronder de keuze voor de lokale afdeling. De ledenadministratie van de NBV ois ok voor secretarissen van afdelingen online in te zien*. 

 

*Noot: Voor een secretaris van de lokale afdeling betekent het online gaan, inzage in de persoonlijke gegevens wat makkelijk is met versturen van actuele informatie. 

 

Ben je lid ?

Via http://bijenkennisnet.nl/netwerk/nbv-afd-beetsterzwaag-eo kun je rechtstreeks toegang krijgen tot onze digitale stukken.

Contactgegevens

Voorzitter:
Willem Roeffel (voorzitter)

Overige bestuursleden:

Rimmer Grondsma (secretaris)
Theo van der Streek (penningmeester)
secr.bijenclub.beetsterzwaag@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.