Afdeling: Beetsterzwaag e.o.

Melden van bijenzwermen

Houdt u voldoende afstand tot de zwerm. Behalve dat het een mooi gezicht is, is rust voor de zwerm en uw veiligheid belangrijk want bijensteken kunnen een anafylactische shock veroorzaken.

Melden van een bijenzwerm in de regio's Smallingerland en Opsterland.

U heeft  een bijenzwerm in uw (achter)tuin en dan? 

U kunt contact opnemen met uw gemeente, zij verwijzen u door naar de dichtstbijzijnde imkervereniging .Onze vereniging heeft hiervoor  contactpersonen en een stappenplan hoe u het beste kunt handelen.

Stappenplan:

Zeg duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer en waar de zwerm zich bevindt. De volgende vragen kunt u verwachten, observeren van de zwerm is belangrijk:

- hoe zien de bijen eruit

- hoe ziet het nest eruit? Is dit van papier en vallen de "bijen" aan dan zijn dit wespen, dan is een ongediertebestrijder bellen de enige mogelijkheid.

- is de zwerm/bol , en zwart of een andere kleur

- is het een grote of een kleine bol

- waar hangt de zwerm hoog of laag in een boom of gevel o.i.d.

- vliegen veel "losse bijen" rond

 Contactpersonen :

U kunt   onderstaande contactperso0n benaderen;

Voor onze vereniging is dat de heer Wobbe Haitsma bereikbaar op nummer 0512 - 517 207.

 Sneller is één van onderstaande beschikbare personen die zwermen zouden willen scheppen of verwijderen te bekijken cq te bellen:

 1. Barend Potjer  omgeving  himsterhout,morra , suyderwijk Drachten  0623437639

2.  Klaas Jellema in Drachten 0512517863

3.  Ad Vermaas, heeft geen auto, omgeving Bakkeveen,Siegerswoude 0858771381 (liefst niet te hoog).

4.  Bart Pietersma omgeving Drachten  0651177551

5.  Carlijn Bisschop omgeving Tijnje 0641669699

6. Jochem Zwerver  Drachten 0512541118

7. Rimmer Grondsma omgeving Rottevalle 0611341463

8. Nico van Batenburg Beetsterzwaag eo 0653136421

9. Ieneke van Leeningen Houtigehage,Bakkeveen,Ureterp ,Friesepalen 0646194016

10.Tsjerkje Poppinga Nij Beets Heb ik geen telnr van.


 

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Willem Roeffel (voorzitter)

Overige bestuursleden:

Rimmer Grondsma (secretaris)
Theo van der Streek (penningmeester)
secr.bijenclub.beetsterzwaag@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.