Afdeling: Beetsterzwaag e.o.

Activiteiten

Momenteel zijn er geen activiteiten bekend..


Onderstaande activiteiten zijn geweest.

APRIL

01-04-2022 Imkercafe Ureterp

MAART

29-03-2022 Kennismakingscursus 2022 drachten

Activiteiten in 2021

NOVEMBER

19-11-2021 Imkerscafe Drachten-Beetsterzwaag Beetsterzwaag
19-11-2021 Gepland Imkerscafe Beetsterzaag

Contactgegevens

Voorzitter:
Willem Roeffel (voorzitter)

Overige bestuursleden:

Rimmer Grondsma (secretaris)
Theo van der Streek (penningmeester)
secr.bijenclub.beetsterzwaag@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.